WHATSAPP REZERVASYON

Kiralama Koşulları

ERBOY TURİZM İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

 

Bu Kira Sözleşmesi (SÖZLEŞME) Erboy Turizm İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ile bu Kira Sözleşmesinde kişisel bilgileri ve imzası yer alan ve aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi ile varsa EK SÜRÜCÜ arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşmede Erboy Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi KİRAYA VEREN, Sözleşme konusu aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi KİRACI olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, matbu ön protokol, Trafik Kazası Sonrası KİRACI’nın Yükümlülükleri metni, Araç Çıkış-Dönüş Teslim Formu ile birlikte bir bütündür.

MADDE 2: TANIMLAR

ARAÇ                     :Kira sözleşmesinin matbu ön protokol sayfasında tanımlanan veya kiraya verilen araç bu Sözleşmede ARAÇ olarak anılacaktır.

EK SÜRÜCÜ          : KİRACI dışında aracı kullanan kimseleri ifade etmektedir. KİRACI dışındaki şahısların aracı kullanabilmesi için önceden Ek Sürücü olarak kayıt ve bu Sözleşmeyi imza şartı bulunmaktadır.

MADDE 3: EK SÜRÜCÜYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

3.1.          Ek Sürücü, bu Sözleşme ve eklerinde yer alan yükümlülüklerden KİRACI ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

3.2.          Araç,  KİRACI dışında, Ek Sürücü tarafından Ek Sürücü ücreti ödemek ve Ek Sürücü olarak kayıt olmak koşulu ile kullanılabilir. Ek Sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgilerinin Araç Kiralama Sözleşmesinde birinci sayfada yer alan bölüme yazılması gerekmektedir. Ek Sürücünün ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dâhil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğunu KİRACI garanti eder. Aksi durumun tespitinde bu sebepten KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zarardan KİRACI, Ek Sürücü ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumludur.

3.3.          Aracı, KİRACI dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik/pasaport ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük Ek Sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde KİRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan ve KİRAYA VEREN’i uğratacakları her türlü zararlardan sorumlu tutulur. Ayrıca, günlük ek sürücü ücreti ödenmeden ve sözleşmeye ek sürücü kaydı yaptırılmadan KİRACI tarafından aracın ek sürücüye kullandırtılması durumunda, KİRACI’nın veya ek sürücünün kusuru olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkacak zararların tamamından KİRACI ve ek sürücü müşterek ve müteselsil sorumlu olacaktır.

3.4.          Ek Sürücü’nün aracı kullanması durumunda, bu Sözleşme ve eklerinde yer alan KİRACI’nın hak ve yükümlülükleri Ek sürücü için de aynen geçerlidir. Ek Sürücü, bu hususu peşinen kabul eder.

 

MADDE 4: GENEL KOŞULLAR

 

4.1.    KİRACI ve varsa Ek Sürücü, aracı kiralarken; KİRAYA VEREN’e, uçak biletlerinin, kimlik sureti ve pasaportunun giriş çıkış mührü taşıyan sayfalarının ve ehliyet fotokopilerini verecektir. Bu belgelerin KİRAYA VEREN’e verilmemiş olmasından kaynaklanan zarardan tüm ferileriyle birlikte KİRACI ve Ek Sürücü müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ayrıca KİRACI, ehliyetinin her türlü yeterliliğe ve geçerliliğe sahip olduğunu garanti etmekte olup, aksi durumda KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zararları karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.2.    Ekonomik sınıf grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Premium ve SUV sınıf grup araçlar için 27 yaş ve en az 4 yıllık sürücü belgesine sahip, Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler KİRAYA VEREN’ in oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir. KİRACI, aracı kiralarken KİRAYA VEREN’e vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.    KİRACI, Aracı kiraladığı andan KİRAYA VEREN’ e teslim ettiği ana kadar tüm yasal mevzuata uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (trafik cezası, araç bağlanması, araç çekilmesi gibi) KİRACI sorumludur.

4.4.    KİRACI’nın sebep olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların tüm ferilerinden (trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.

4.5.    Kira Sözleşmesi ile Araç, kira süresince KİRACI ‘ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini zamanında ödemeyi, Kira Sözleşmesi, araç teslim formu ve bu genel koşullarda yer alan tüm hususları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

4.6.    KİRACI, bu sözleşmeyi imzalamakla, aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlık, araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekilde geri vereceğini kabul eder. KİRACI, söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere; mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. KİRACI, Aracın teslim esnasında aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle bu Sözleşmede KİRACI tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş ise araç hasarsız teslim alınmış olarak kabul edilecek olup,  söz konusu hasarlardan KİRACI sorumludur.

4.7.    KİRACI, teslim aldığı Araçta kullanım hatası nedeni ile meydana gelen ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan (Ör/Hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzımanda meydana gelebilecek arızalar, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi vb.) her türlü mekanik, elektriksel ve sair zarardan sorumludur. KİRACI, üçüncü kişilerin talepleri de dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ve cezaları ilk talepte defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.8.    KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uymayı ve araca zarar gelmemesi için gerekli dikkat ve özeni kabul ve taahhüt eder.

4.9.    Araç, Kira Sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu belge ile birlikte kimlik sureti ve pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir.

4.10.  Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘dir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ‘ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira süresi de 30 gün olarak hesaplanır ve taraflarca kabul edilir.

4.11.  Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.

4.12.  Kiralama başlangıcında KİRACI’ nın kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, araç değer kaybının, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan kazanç kaybının, trafik cezalarının, çekici ücretinin, OGS ve HGS bedellerinin, araçta oluşan hasarın, değer kaybının ve kazanç kaybının tespitine ilişkin yapılan masrafların ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde her bir işlem için ek olarak 20,00 – TL (Yirmi Türk Lirası) hizmet bedeli uygulanacaktır.

4.13.  Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde aracın, güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, ERBOYCAR çağrı merkezi olan 0850 255 0 255 numaralı telefonlardan veya ERBOYCAR ofislerinden destek alması halinde, çekici maliyeti de KİRACI tarafından ödenecektir.

4.14.     KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya matbu ön protokolde belirtilen başka bir yerdeki ERBOYCAR ofisine, başlangıçta belirtilen günde ve saatte veya KİRAYA VEREN’in isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

4.15.     KİRACI, KİRAYA VEREN’in isteği üzerine aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

 

a.    Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücreti (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolcuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır),

b.   Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden güvence ücretleri ve diğer ücretler,

c.    Aracın teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRAYA VEREN tarafından belirlenen tek yön ücreti,

d.   Katma değer vergisi, damga vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler,

e.    Kira süresi içinde araca, KİRACI veya Ek Sürücü ile KİRAYA VEREN’ e kesilen park cezası, trafik kurallarının veya yasal mevzuatın ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme ve tahkim masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

f.    Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta meydana gelebilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar ve KİRAYA VEREN’in üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olacağı tüm ferileri ile birlikte maddi ve manevi tazminatlar,

g.   Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları KİRAYA VEREN tarafından tamamlanacak, KİRACI tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30‘luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleşecektir.

h.   Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da KİRACI tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise KİRAYA VEREN’e ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirilmek sureti ile KİRACI’nın, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.

i.     KİRAYA VEREN’ in ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın ERBOYCAR ofisine olan uzaklık üzerinden KİRAYA VEREN ’in belirlediği tutarda kilometre başına ücret alınır.

j.     KİRACI, bu Sözleşme gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili amacıyla KİRAYA VEREN tarafından yapılan giderleri ödemek ile sorumludur.

 

4.16.     Kredi kartı ile yapılan ödemelerde depozito olarak mail order formunda verilen onay ile alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde KİRAYA VEREN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine KİRACI itiraz edemez.

4.17.     KİRACI, aracı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmaksızın yurtdışına çıkarılan aracın talep edildiği halde en geç 3 gün içerisinde iade edilmemesi durumunda KİRACI, araç bedelinin tamamını ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.18.     KİRACI, aracı aşağıda belirtilen şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde meydana gelebilecek hasar, zarar, ceza, araçta oluşacak değer kaybı, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanacak günlerin ücreti (ticari kazanç kaybı) ve araçta taşınan mallar veya yolculara gelebilecek zararlar da dahil olmak üzere ve her türlü masraftan tüm ferileriyle birlikte sorumlu olur. Ayrıca bu hususlardan kaynaklanacak tüm sorumluluktan KİRACI ve aracı kullanan sürücü müşterek ve müteselsil sorumludur.

 

a.    Ticari maksatla yolcu ve eşya taşınması,

b.    Herhangi bir vasıtayı itmek ve çekmek için aracın kullanılması,

c.    Gümrük mevzuatına diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması veya gayrimeşru işlerde kullanılması,

d.    Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya Ek Sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılması,

e.    Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şekilde yük ve eşya taşınması,

f.     Motorlu sporlarda (ralli, sürat tayini, yarış, sağlamlık ve denemelerde) kullanılması,

g.    Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı, bataklık vs gibi aracın tahammül gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında) kullanılması,

h.    Hayvan taşımacılığında,

i.     Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması.

4.19.  KİRACI’nın araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır.

4.20.     Araç anahtarlarının çalınması, kaybolması, kırılması ve benzeri durumlarda zararın tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek zararı KİRACI tüm ferileri ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.21.     KİRAYA VEREN, hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir eşyanın kaybolmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRAYA VEREN’in bahsedilen türde bir kayıp veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

4.22.     KİRAYA VEREN, aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.23.     KİRACI, işbu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda, başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olabileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.24.     KİRACI’ya köprü, otoyol ve benzeri geçişler için OGS, HGS gibi geçiş sistemleri KİRAYA VEREN tarafından tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir.

4.25.  KİRACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN'e bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI aracın KİRAYA VEREN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

 

 

MADDE 5: SİGORTA

 

5.1.    KİRAYA VEREN’e ait araçlar Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmış olup, söz konusu sigorta primleri KİRAYA VEREN tarafından karşılanmıştır. Söz konusu aracın, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların bedeli, tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup, bunu aşan maddi ve manevi tazminatlar, araç değer kaybı ve kazanç kaybı dâhil tüm sorumluluk ve yükümlülüğün KİRACI’ ya ait olup, işbu tutarları yasa gereği KİRAYA VEREN ödemek zorunda kalsa bile KİRACI, kendisine sonradan rücu edildiğinde ödemekle yükümlü olduğu peşinen kabul ve taahhüt edilmiştir.

 

5.2.    KİRACI ve Ek Sürücüler, kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek, aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hasar, hırsızlık ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır. Ayrıca aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek, ilgili kişilerin ve tanıkların ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak, çift taraflı kazalarda ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinden suret temin etmek, yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerini olayın gerçekleştiği andan itibaren 24 saat içinde KİRAYA VEREN’e ulaştırmakta yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.3.    KİRACI, yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile üçüncü kişilerin KİRAYA VEREN’ den talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, söz konusu bu zararların alınan güvence teminatından ve/veya kredi kartı hesabından mahsubunu peşinen kabul eder. KİRACI ayrıca, böyle bir durumda araçta oluşacak değer kaybı ve ticari kazanç kaybından da sorumlu olacağını ve işbu konularda açılacak davalarda sonradan kusur oranının belirlenmesi halinde dâhi tüm zararlardan kusurlu diğer kişilerle beraber müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

5.4.    Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılması veya yasalara, Kira Sözleşmesine ve genel kurallara, genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda KİRACI, sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkânlardan yararlanmasının mümkün olamayacağını ve oluşacak tüm zararlardan şahsen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.5.       Kiracı tarafından talep edilmesi halinde KİRAYA VEREN tarafından sadece “mini hasar güvencesi” sağlanabilir. Mini hasar güvencesi, araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik, cam, far hasarları hariç olmak üzere) kapsamaktadır. İşbu güvenceden yararlanmak için KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından kiralama süresi göz önüne alınarak belirlenecek ek bedeli peşin ödemek kaydıyla mini hasar güvencesinden faydalanabilir. Mini hasar güvencesinin belirlediği bedelin (ön matbu formda belirtilir) üzerinde olan hasarlarda KİRACI, tüm hasar bedelinden, hasara bağlı oluşabilecek araç değer kaybından, ticari kazanç kaybından ve bunların tüm ferilerinden doğrudan sorumlu olacaktır. KİRACI tarafından ek bedel ödenerek mini hasar güvencesinden faydalanılabilmesi için, sözleşme şartlarının tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani ek bedel ödenmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. KİRAYA VEREN, mini hasar güvencesi haricinde ek bedel karşılığı ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) da dahil olmak üzere başkaca bir güvence temin etmemektedir. KİRACI, kendisi tarafından talep edilmesi ve giderinin peşin ödenmesi kaydıyla KİRAYA VEREN tarafından sadece mini hasar güvencesi sağlandığını bilmekte ve kabul etmektedir.

 

5.6.       KİRACI, mini hasar güvencesine ilişkin 5.5. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aracın KİRACI elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan (Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı, hasar bedeli de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olduğunu kabul eder.

 

5.7.       KİRAYA VEREN, kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edememe durumunda tahsil edemediği zarar, hasar bedeli, araç değer kaybı ve aracın iş ve güçten kalma tazminatı (ticari kazanç kaybı) için KİRACI’ ya rücu ve/veya talep hakkına sahiptir ve KİRACI  da bunu peşinen kabul eder.

 

5.8.       Aşağıda yer alan hallerde ve/veya yasal mevzuat gereği sigortanın geçersiz kabul edildiği durumlarda, KİRACI zararın tamamından sorumludur.

 

a.    Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,

b.   Ehliyetsiz ise ve/veya ehliyeti yasa gereği geçersiz sayılmakta ise,

c.    Asli kusur oranı 8 de 8 veya sürücü %100 oranında kusurlu ise,

d.   Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,

e.    Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay alınmaksızın aracı teslim etmemiş ise,

f.    Kaza tespit formunda kazanın KİRACI’nın kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

g.   Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

h.   Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda

i.     Kasıtlı kazalarda,

j.     Yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

k.    Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

l.     Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

m.  Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,

n.   Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,

o.   Sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,

p.   Çift taraflı kazalarda, kusurlu olduğu iddia edilen diğer tarafın tespit edilemediği durumlarda,

q.   KİRACI’nın aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal ve benzeri nesnelere çarpma neticesinde)

 

KİRACI, meydana gelen hasar bedellerini, araç değer kaybını, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanacak ticari kazanç kaybını ve diğer tüm zararları ferileriyle beraber ödemekle yükümlüdür.

Ayrıca,

r.    Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülük münhasıran KİRACI’ya aittir.

s.    İşbu Sözleşmede yer alan ve araç kullanımı ile ilgili yasal hususlara riayet edilmemiş ise KİRACI şahsen ve zararın tamamından sorumludur.

t.    KİRACI’nın, kendi kusuruyla veya kusurlu olmaksızın herhangi bir hayvana çarpması veya araç park halinde iken araca bir hayvan veya araç tarafından zarar verilmesi durumunda meydana gelebilecek zararın bedelinin tamamı KİRACI tarafından karşılanacaktır.

u.   Maddi hasarlı trafik kazası sonucu KİRAYA VEREN tarafından KİRACI’NIN kusurlu tespit edildiği ve bu tespite göre KİRACI hakkında yasal işlem başlatıldığı durumlarda KİRACI, kendisinin ileriki aşamalarda kusursuz veya daha az kusurlu olduğu tespit edilse dahi, kazaya karışıp kusurlu olduğu Mahkemece tespit edilen tarafla KİRAYA VEREN’e karşı müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde KİRACI, KİRAYA VEREN’in kusuru olmaması nedeniyle KİRAYA VEREN’e ödediği veya ödeyeceği bedeli ancak kusurlu olduğu tespit edilen diğer tarafa rücu edebilecektir.  KİRAYA VEREN’den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

v.    KİRACI, kiralanan aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde ilgili belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmekle yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlanıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

 

5.9.       KİRACI, seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracı park etmekle, araçta görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda KİRACI derhal en yakın polis merkezine veya jandarma merkezine başvurarak araç hırsızlık tespit tutanağını temin etmekle yükümlüdür. KİRACI ayrıca, böyle bir durumda derhal ERBOYCAR çağrı merkezi olan 0850 255 0 255 numaralı telefon ile durumdan KİRAYA VEREN’i haberdar edecektir.

5.10      KİRACI, araçta meydana gelecek lastik yarılması, patlaması (lastiğin kullanılamayacak hale gelmesi), araçta meydana gelecek cam kırılması, çatlaması (aracın ön, arka ve kapılarda bulunan camları), araçta meydana gelecek far kırılması, çatlaması gibi meydana gelecek hasarlardan tamamı ile sorumludur. KİRACI, bu hasarlar ile ilgili trafik kaza raporu, polis görgü tespit tutanağı tedarik etmiş olsa dahi bu hasarlardan kaynaklanan tüm zararı ödemek ile yükümlüdür.

5.11      KİRACI, aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, Motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi, plakaları vb.) iade etmediği takdirde, bunları bulup teslim edinceye kadar geçecek süreye ait kira bedeli ödeyeceğini, kayıp halinde de; aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için gerekli giderleri ödemekle ve doğacak sair zararları da tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.12      Aracın, KİRACI’nın kullanımında olduğu sürece herhangi bir olay nedeni ile yetkili makamlarca müsadere edilmesi veya el konması halinde, geri alınıncaya kadar yapılacak her türlü harcamadan ve zarardan KİRACI sorumlu olup, bu harcamalarla beraber aracın geri alınmasına kadar geçecek süre içinde iş ve güçten kalmaya ilişkin zararın da KİRACI kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

5.13      Akaryakıt bedeli KİRACI’ ya aittir. Araç yakıt deposu nasıl teslim edildi ise KİRACI aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

5.14      KİRAYA VEREN, gerekli görmesi durumunda istediği zaman bu sözleşmeyi (kiralama süresi dolsun veya dolmasın) tek taraflı olarak geçerli bir sebep göstermeksizin feshetmeye yetkilidir ve aracı mekân, zaman ve KİRACI fark etmeksizin geri almaya yetkilidir. Bu durumda doğan masraflar KİRACI’ ya aittir. KİRACI, bu durumu kabul eder.

5.15 KİRAYA VEREN, işbu Sözleşmeyi dilediği zaman KİRACI'ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.16      KİRACI, kaza yaptığında KİRAYA VEREN’in kaza ile ilgili yapmış olduğu tüm ödemeleri rücu edildiği takdirde KİRACI’nın haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın tamamını ödemekle yükümlü olup, bu ödemeyi KİRACI kabul ve taahhüt eder.

5.17      KİRAYA VEREN, aracı KİRACI’dan hasarlı teslim alması durumunda ve trafik kazası tespit tutanağında kazanın KİRACI’nın kusurundan kaynaklandığının belirtilmesi veya herhangi bir şekilde KİRACI’nın kusurundan kaynaklandığının KİRAYA VEREN tarafından tespit ettirilmesi durumunda; araçta meydana gelen zararı, aracın iş ve güçten kaldığı günlere ilişkin zararı ve araçta doğabilecek değer kaybını tüm ferileriyle birlikte talep edebilir, KİRACI da bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI, böyle bir durumda söz konusu hasar bedeli, araç değer kaybı ve ticari kazanç kaybı ile KİRAYA VEREN’i uğratmış olduğu diğer zararları kusuru oranında KİRAYA VEREN’e derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca KİRACI, söz konusu hasar bedeli, araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı ve diğer zararların KİRAYA VEREN tarafından hesaplanacağını peşinen kabul ve taahhüt etmekte olup, bunlara karşı herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini de peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Taraflar, KİRAYA VEREN’in KİRACI hakkında doğrudan yasal işlem başlatarak işbu sözleşme kapsamında doğmuş ve doğacak tüm alacaklarını talep etme hakkı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedirler. Ayrıca KİRACI, KİRAYA VEREN’in işbu sözleşmeden kaynaklı alacak kalemlerinden herhangi birinin ödenmemesi halinde, hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde, KİRAYA VEREN’in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6: ÖDEME

 

6.1.       KİRACI; ödemeleri nakit, kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışılan KİRACILAR ödemelerini fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır. KİRACI, verilen süre içinde ödeme yapmadığı takdirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faturaya ilişkin verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan KİRACI şahsen sorumludur. Fatura düzenlenen şahıs ile KİRACI’nın ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müştereken ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.2.       KİRACI, KİRACI veya Ek Sürücü tarafından Bu Sözleşme’ de yer alan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan her türlü zararın KİRAYA VEREN tarafından depozit olarak mail order yolu ile almış olduğu kredi kartından tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.       Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemeler Türk Lirası veya Tükiye Cumhuriyetinde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir. Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılığı ödeme anındaki TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanır.

 

MADDE 7: ARACIN İADESİ

 

7.1.       KİRACI, kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi durumunda ücret iadesi yapıp yapmamak tamamen KİRAYA VEREN’ in takdirindedir.

7.2.       KİRACI, kiralanan araç ile herhangi bir şekilde tek taraflı veya çift taraflı bir kaza yapması halinde eğer söz konusu kaza kira dönemi içinde ise ve ayrıca kaza, niteliği itibari ile aracın servise girme zorunluluğunu oluşturuyorsa, KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından kendisine herhangi bir şekilde kalan kira günleri için ikame araç temin edilmeyeceğini bilmekte olup, kira kontratının KİRAYA VEREN tarafından bildirimsiz kaza tarihi itibari ile feshedileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kalan günlere ilişkin ücret iadesinin de KİRAYA VEREN takdirinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu durum, aracın kira süresi içerisinde KİRACI elinde arızalanması halinde de geçerlidir.

7.3.       KİRACI, aracı, stepnesi ve tüm lastikleri sağlam, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile birlikte, avadanlıkları ile beraber teslim aldığı gibi kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilen yere belirtilen gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmekle yükümlüdür. Aracın, teslim edilmesi gereken yerin dışında başka bir yerde teslimi istenmesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından belirlenecek ek ücreti ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

7.4.       KİRAYA VEREN, aracın kendisine tesliminden sonra araçta KİRACI‘nın kullanımı sırasında meydana gelmiş eksiklik ve hasar mevcut ise KİRACI ‘ya bildirmek ve KİRACI ‘da bu zararı gidermekle yükümlüdür.

7.5.       KİRACI, kira süresini uzatmak istemesi durumunda KİRAYA VEREN’in yazılı onayını almak zorundadır. Kira Sözleşmesi’nin KİRAYA VEREN’ in yazılı onayı dışında uzaması mümkün değildir.

7.6.       KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın Kira Sözleşmesini ve bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devir ve temlik edemez, kendisine teslim edilen aracı bu Sözleşme’ de tanımlanan Ek Sürücü hariç hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez. KİRACI, kiralanan aracı hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya veremez. Aksi halde doğacak tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu KİRACI peşinen kabul ve taahhüt eder. Buna karşılık KİRAYA VEREN, işbu Sözleşmeden doğan veya doğacak olan alacaklarını banka ve/veya leasing şirketine temlik edebilir.

7.7.       KİRACI ve KİRAYA VEREN üçüncü şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlayacaklardır. KİRAYA VEREN’in talebi halinde KİRACI, dava haklarını KİRAYA VEREN‘ e temlik edecektir. Taraflar dava masraflarını kendi yükümlülükleri oranında ödeyeceklerdir. KİRACI, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu md.3’de tanımlanan “işleten” sıfatına, aracı kiralama süresi boyunca haiz olacağını, işleten sıfatının kendisine getirdiği tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir. KİRACI, KİRAYA VEREN’in herhangi bir şekilde araç ruhsat sahibi sıfatıyla ödemek zorunda kaldığı tüm zararı KİRAYA VEREN’in talebi üzerine defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRAYA VEREN’ in uğrayacak olduğu zararlara ilişkin diğer tüm yasal talep hakları saklıdır.

7.8.       KİRACI, KİRAYA VEREN’in herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi ve benzeri gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini KİRACIya aittir. KİRACI, aracı kullanmaktan kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KİRAYA VEREN’ in 3. kişilerin taleplerine karşı rehin, rücu, mahsup ve elindeki ödeme araçları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.

7.9.       KİRAYA VEREN, aracı, KİRACI’dan geri aldıktan sonra aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.

7.10.     KİRACI, kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde KİRAYA VEREN’ in bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACI’nın borcundan düşülecek ve kalan tutar KİRACI’ya ödenecektir. Aracın faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACInın borcundan düşülecek ve kalan KİRACI’ya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde KİRACI, aracı derhal emniyetli şekilde park edecek ve KİRAYA VEREN’ in en yakın ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları ancak KİRAYA VEREN’ in önceden yazılı izin vermiş olması halinde kabul edilir.

7.11.     Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak KİRAYA VEREN tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, KİRACI tarafından kabul edilmiştir.

MADDE 8: ARAÇ KİRALAMA FİYATINA DÂHİL HİZMET VE ÜRÜNLER

 

8.1. Araç ve sabit aksesuarları ve belgeleri ile Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası araç kiralama hizmetine dâhildir.

MADDE 9:  İSTEĞE BAĞLI HİZMET VE ÜRÜNLER

 

9.1. Mini Hasar Güvencesi, Bebek koltuğu, GPS-Navigasyon, HGS-OGS, Kar lastiği vb. gibi unsurlar fiyata dâhil değildir.

MADDE 10: TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZİ

 

10.1.     Araç teslim sözleşmesi ve kiralama sözleşmesinde yer alan hususlara aykırı olarak yapılan tüm işlem ve fiillerden doğacak maddi ve manevi zarardan (kusurlu olup olmaması veya kasten yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın) KİRACI, KİRAYA VEREN’i uğrattığı zararın tamamından sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder. KİRAYA VEREN’in isminin zedelenmiş olması durumunda da aynı şart geçerlidir.

 

10.2.     Her türlü ödemelerin gecikmesinde uygulanacak faiz oranının TCMB en yüksek banka ticari faizi olduğu KİRACI tarafından kabul edilir.

MADDE 11: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

11.1.  Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden KİRAYA VEREN, bu kira sözleşmesi veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantılı olarak toplanan Kiracı’ya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) (“Kiracı’nın Kişisel Verileri” veya “Kişisel Veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve aktarabilir:

a) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek, Kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracı’nın Kişisel Verilerini işlemek. KİRAYA VEREN, bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

b)Kiracı’nın veya yetkili sürücünün KİRAYA VEREN ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda Kiracı’nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak. KİRAYA VEREN, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c)Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. KİRAYA VEREN, Kiracının Kişisel Verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

d)İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek. KİRAYA VEREN yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini işler.

e)Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracı’nın Kişisel Verilerini temin etmek. KİRAYA VEREN, geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı’nın Kişisel Verilerini bu amaçla işler.

f)KİRAYA VEREN, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara, (i) sözleşme gereği; (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve / veya; (iii) Kiralayanın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

 

11.2.  KİRAYA VEREN, Kiracı’nın Kişisel Verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte, aktif olmayan veriler istatistiksel, pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kullanılmaya devam edebilir.

11.3.  İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, Kiracı’nın hakları şu şekildedir: (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere); (ii) kişisel verilerinin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) KİRAYA VEREN'in kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) kişisel verilerinin kısıtlanmasını istemek (v) belirli durumlarda KİRAYA VEREN'in kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek; ve (vi) ilgili denetleyici otoriteye şikâyette bulunmak.

11.4.  Kiracı’nın Kişisel Verilerinin yukarıdaki kullanımına ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde, ilk olarak KİRAYA VEREN ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

11.5.  KİRACI, kişisel verilerinin, yasa gereği ve sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, işbu sözleşmeyi imzalayarak vereceği onay ile KİRAYA VEREN’e verilecek kişisel verilerin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabileceğine rıza göstermekte olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 12: YETKİ VE DELİL

12.1.  Taraflar arasında bu Sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık çıkması durumunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.2.     Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafta KİRACI, KİRAYA VEREN’ in defter ve kayıtlarının geçerli ve kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

12.3.     Taraflar, bu Sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek anlaşmazlıklarda KİRAYA VEREN’ in belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 13: KİLOMETRE SINIRI

13.1.Araçların kullanımlarında aşağıdaki şekilde kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise aşağıda belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır. 

Sınıf

Minimum Yaş

Sürücü Belgesi /Ehliyet Yaşı

Depozit / Teminat Tutarı

Günlük KM Sınırı

Aylık KM Sınırı

(Kiralama –sözleşme ‘de yapılabilecek maksimum km)

KM Başı Aşım Ücreti (Kuruş)

 

EKONOMİK SINIF ARAÇLAR

23 yaş

2 yıllık sürücü belgesi

300 TL ila 500 TL arası

300km

3000km

0,75 + Kdv(%18)

ORTA SINIF ARAÇLAR

25 yaş

3 yıllık sürücü belgesi

500 TL ila 750 TL arası

300km

3000km

0,75 + Kdv(%18)

SUV SINIF ARAÇLAR

27 yaş

4 yıllık sürücü belgesi

1.000 TL ila 1.500 TL arası

250km

2500km

0,75 + Kdv(%18)

PREMIUM SINIF ARAÇLAR

27 yaş

4 yıllık sürücü belgesi

1.500 TL ila 2.000 TL arası

250km

2500km

0,75 + Kdv(%18)

LÜKS ve MINIBUS (8+1) SINIF ARAÇLAR

29 yaş

5 yıllık sürücü belgesi

2.000 TL ila 2.500 TL arası

250km

2500km

1,00 + Kdv(%18)MADDE 14: TEBLİGAT

14.1. Tarafların birbirlerine, işbu Sözleşme’nin ön matbu protokolünde gösterilen kanuni ikametgâhlarına Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapacakları ihbar, talep, tebliğler ve diğer bildirimler geçerlidir. Şu kadar ki; tarafların Sözleşmede yazılı adreslerine yetkili imza karşılığı elden teslim veya teyidi yazılı olarak alınmak kaydı ile faks veya elektronik posta gönderilmesi sureti ile de bildirim yapılmasını taraflar kabul etmektedir. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri ve belirtilmekte olan numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaraları olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı Tarafa aynı gün yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, meydana gelecek iletişim eksikliğinden doğacak her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduklarını kabul ederler.

MADDE 15: GEÇERLİLİK                          

15.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ve hükmünün geçersiz veya uygulanabilir olmaması halinde, diğer madde ve hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar, bu şekilde geçersiz ve uygulanabilir olmayan madde ve hükümler yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümlerin konulması için karşılıklı mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yazılı olarak yapacaktır.

MADDE 16:

İşbu Sözleşme, 16 (onaltı) ana madde ve 3 (üç) ekten ibaret olup, tarafların imzaya yetkili temsilcilerince …/…/… tarihinde 2 (iki) nüsha halinde imza altına alınmıştır.

Okudum, anladım, kabul ediyorum.